WARUNKI GWARANCJI MEBLOMECH Sp.z o.o.

§ 1.

MEBLOMECH Sp.z o.o. udziela dodatkowo gwarancji na jakość zastosowanego materiału i jakość wykonania dostarczanego towaru na okres 12 miesięcy licząc od miesiąca następnego po dostawie. 


§ 2.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z powodu użycia towaru niezgodnie z jego typowym przeznaczeniem i funkcją oraz skutkiem przeciążenia , działania płynów agresywnych chemicznie lub termicznie, działania wysokimi temperaturami lub zmrożenia. 


§ 3.

Gwarant informuje, że drewno zastosowane w produkcie, jako materiał naturalny może ulec przebarwieniu w stopniu odbiegającym od ofertowego wzornika barwienia . Stan taki nie jest uważany za wadę materiałową lub wykonawczą. 
Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz trwałość produktu wykonanego z materiału powierzonego przez zamawiającego. 


§4.

Gwarant nie ponosi również odpowiedzialności za efekt wybarwienia i trwałość eksploatacyjną w przypadku zastosowania materiałów Zamawiającego. 


§ 5.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Gwarancji - zastosowanie mają przepisy art.577- 581 Kodeksu Cywilnego. 


§ 6.

Zapis o udzieleniu gwarancji zawarty w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia - zastępuje wydanie odrębnego dokumentu gwarancji. 


MEBLOMECH Sp.z o.o.